7/2013

Gašperov Mlyn

logo & webdesign

Gašperov Mlyn

logo & webdesign

Client: ingit
Web: gasperovmlyn.sk

Gašperov Mlyn

Spolupráca s pánom Kovácsom je výborná - okrem toho, že je veľmi kreatívny a dizajn jeho stránok sa už na pohľad odlišuje od iných, pán Kovács je navyše flexibilný a jeho silnou stránkou je aj dodržiavanie dohodnutých termínov, čo je v dnešnej dobe veľakrát rozhodujúce. Navyše na každý náš podnet vždy nachádza jednoduché, ale efektívne riešenia.

Slavomíra Gašperová
Gašperov Mlyn

Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn

My creativity at your service...

Creative potential utilised in your project can look as good as this!