6/2022

Gašperov Mlyn

logo & webdesign

Gašperov Mlyn

logo & webdesign

Klient/web: gasperovmlyn.sk

Gašperov Mlyn

Spolupráca s pánom Kovácsom je výborná - okrem toho, že je veľmi kreatívny a dizajn jeho stránok sa už na pohľad odlišuje od iných, pán Kovács je navyše flexibilný a jeho silnou stránkou je aj dodržiavanie dohodnutých termínov, čo je v dnešnej dobe veľakrát rozhodujúce. Navyše na každý náš podnet vždy nachádza jednoduché, ale efektívne riešenia.

Slavomíra Gašperová
Gašperov Mlyn

Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn
Gašperov Mlyn

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!