10/2019

SPACEMANIC

logo, web, stationery & visual identity

SPACEMANIC

logo, web, stationery & visual identity

Client: spacemanic.com

Spolupracovali sme na vytvorení grafickej identity pre Spacemanic. Zaoberáme sa vesmírnymi technológiami. Spomínam si na prvé vymenené e-maily s Jančim, ktoré mi naznačili, že pôjde o príjemnú spoluprácu. Nemýlila som sa. Janči sa zhostil úlohy kreatívne, s radosťou a zdravou dávkou pokory. V návrhu vystihol autenticitu firmy, jej produktov, služieb a aj členov tímu. Oceňujem spôsob komunikácie, keď vysvetlil ako nad identitou premýšľa, pochopil naše potreby a súčasne poradil, keď som pretláčala laický názor. Rýchle odpovede, kvalitné vypracovanie zadaní a jedinečný humor sa niesli celou dobou spolupráce.

Jana Štulajterová
SPACEMANIC

My creativity at your service...

Creative potential utilised in your project can look as good as this!