7/2014

KryoClinic

logodesign

KryoClinic

logodesign

Klient: Kryo Clinic

KryoClinic

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!