10/2018

ODYSEUS

logo, vizuálna identita & web

ODYSEUS

logo, vizuálna identita & web

Web/Klient: ODYSEUS

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!