12/2020

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

vizuálna identita, logo & webdesign

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

vizuálna identita, logo & webdesign

Chcem s plnou vážnosťou potvrdiť a verejne zdieľať, že práca Jána Kovácsa a spolupráca s ním si vo všetkých ohľadoch zaslúži uznanie a rešpekt. Okamžite, v priebehu prvých pár dní som nadobudla oprávnené presvedčenie, že je doslova človekom na správnom mieste. Pre našu inštitúciu vytvára kompletnú vizuálnu identitu vrátane nového webu, "faceliftingu" loga a súvisiacich "drobností" od vizitiek, cez rollupy až po hlavičkové papiere či napríklad tašky. Ján sa vyznačuje mimoriadnou vnímavosťou a intuíciou, ktoré sú potrebné pre konečné harmonické vyznenie obsahu a formy, zároveň je nesmierne operatívny, schopný reagovať obratom. Do každého, zdanlivo bežného zadania vnesie kus svojej osobnej kreativity, skúsenosti a inteligencie. Viac ho vychvaľovať nebudem iba preto, že veľmi, ale naozaj veľmi nám záleží na tom, aby naša spolupráca kontinuálne pokračovala a mal na nás čas a priestor.

Silvia Porubänová
Výkonná riaditeľka
Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!