10/2019

SPACEMANIC

logo, web, tlačoviny a vizuálna identita

SPACEMANIC

logo, web, tlačoviny a vizuálna identita

Klient/web: spacemanic.com

Spolupracovali sme na vytvorení grafickej identity pre Spacemanic. Zaoberáme sa vesmírnymi technológiami. Spomínam si na prvé vymenené e-maily s Jančim, ktoré mi naznačili, že pôjde o príjemnú spoluprácu. Nemýlila som sa. Janči sa zhostil úlohy kreatívne, s radosťou a zdravou dávkou pokory. V návrhu vystihol autenticitu firmy, jej produktov, služieb a aj členov tímu. Oceňujem spôsob komunikácie, keď vysvetlil ako nad identitou premýšľa, pochopil naše potreby a súčasne poradil, keď som pretláčala laický názor. Rýchle odpovede, kvalitné vypracovanie zadaní a jedinečný humor sa niesli celou dobou spolupráce.

Jana Štulajterová
SPACEMANIC

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!