04/2018

Poliklinika Strečnianska

vizuálna identita & kompletný web

Poliklinika Strečnianska

vizuálna identita & kompletný web

Web/Klient: Poliklinika Strečnianska

Moje tvorivé sily k vašim službám

Aj takto môže vyzerať zhmotnenie kreativity vo vašom projekte!